Îngerul a alergat
Îngerul a alergat
Laudă Domnului
Şi Fecioarei a strigat
Laudă Domnului
O, tu, cea plină de dar,
Nu te-ntrista cu amar
Laudă Lui, Laudă Lui, laudă Domnului !

Că Fiul tău Cel preasfânt
Laudă Domnului
A-nviat azi din mormânt
Laudă Domnului
Şi pe morţi i-a ridicat,
Mântuindu-i de păcat
Laudă Lui, Laudă Lui, laudă Domnului !

Azi popoarelor cântaţi,
Laudă Domnului
Domnului vă bucuraţi,
Laudă Domnului
Că El din morţi a-nviat,
Moartea cu moarte-a călcat
Laudă Lui, Laudă Lui, laudă Domnului !

Şi mărirea lui Hristos,
Laudă Domnului
Ca un soare luminos,
Laudă Domnului
Peste noi a răsărit
Şi pe toţi ne-a mântuit
Laudă Lui, Laudă Lui, laudă Domnului !

Tu curată, care eşti
Laudă Domnului
Maica luminii cereşti,
Laudă Domnului
Veseleşte-te curat
De Fiul tău înviat!
Laudă Lui, Laudă Lui, laudă Domnului !